senior2

loga eu nowe

Ikona PDFWYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/RPO/8.3/DSP

Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
IPSON Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
Data wpłynięcia: 07.01.2020
Łączna Cena brutto za cały przedmiot zamówienia: 31 485,09zł


Pełna lista podmiotów


1) IPSON Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa