senior2

loga eu nowe

Ikona PDFWYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 7/RPO/8.3/DSP

Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
IPSON Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa
Data wpłynięcia: 07.01.2020
Łączna Cena brutto za cały przedmiot zamówienia: 31 485,09zł


Pełna lista podmiotów


1) IPSON Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa


Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Optima Care Sp. z o.o.
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz
Data wpłynięcia: 26.09.2019
Cena brutto za jedną godzinę usługi: 31,60zł
Łączna Cena brutto za cały przedmiot zamówienia: 213.300zł


Pełna lista podmiotów


1) Optima Care Sp. z o.o.
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz


2) Fizjo-Medico Sp.j. Elżbieta Czurczak, Jadwiga Nieroda
Dobrzechów 403
38-100 Strzyżów

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


Optima Care Sp. z o.o.
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz


Data wpłynięcia: 26.09.2019r.
Cena brutto za jedną godzinę usługi: 31,60zł
Łączna cena brutto za cały przedmiot zamówienia: 225.150,00zł


Pełna lista podmiotów


1) CE LINGUA Sp. z o.o.
os. Bohaterów Września 1A/C
31-620 Kraków


2) Optima Care Sp. z o.o.
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz


3) FIZJO-MEDICO Sp. j. Elżbieta Czurczak, Jadwiga Nieroda
Dobrzechów 403
38-100 Strzyżów


Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


FHU ZAKI Paweł Tomasiak
Barcice 69
33-342 Barcice
Data wpłynięcia 18.09.2019


Cena za całość przedmiotu zamówienia 22.471,10 zł brutto


Pełna lista podmiotów


1) W&A Adam Wasilewski
ul. Powstańców Wklp. 47/5
63-800 Gostyń


2) SINMED Sp. z o.o.
ul. Graniczna 32b
44-178 Przyszowice


3) FHU ZAKI Paweł Tomasiak
Barcice 69

Wyniki zapytania ofertowego nr 3/RPO/8.3/DSP

Informacja o wybranym wykonawcy


Rozstrzygnięte


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena


Optima Care Sp. z o.o.
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz
Data wpłynięcia 10.09.2019
Cena: za jedną godzinę świadczenia usług 84,00 zł brutto
Cena za całość przedmiotu zamówienia 342.720,00 zł brutto


Pełna lista podmiotów
1. KINESIS mgr fizjoterapii Karolina Działo
Róża 186a
39-216 Stara Jastrząbka


2. Optima Care Sp. z o.o.
ul. Towarowa 36
85-746 Bydgoszcz


3. ASP Project Consulting Anna Pawlos
ul. dr M. Marczaka 9/54
39-400 Tarnobrzeg

 

Ikona PDFWyniki zapytania ofertowego nr 3/RPO/8.3/DSP