senior2

loga eu nowe

W związku ze zbliżającym się końcem projektu pt. „Daj Sobie Pomóc” RPPK.08.03.00-18-0063/18 Beneficjent projektu Polskie Centrum ZOYA informuje, iż istnieje możliwość skorzystania z dalszej kontynuacji usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych bądź sąsiedzkich usług opiekuńczych jednakże od dnia 1 marca 2021 wyłącznie w formie odpłatnej.


Możliwość takową zapewnia trwałość powyższego projektu, która trwać będzie do dnia 28 lutego 2023r.


Z dniem 01.03.2021r. ustala się koszt za 1 godzinę świadczonych usług w wysokości:
• usługa opiekuńcza - 22,10 zł za 1h usługi
• specjalistyczna usługa opiekuńcza  – 22,10 zł za 1h usługi  + rehabilitacja 80,00 zł za 1h usługi
• sąsiedzka usług opiekuńcza – 22,10 zł za 1h usługi


Rodzaj i zakres usług dostosowany będzie do indywidualnych potrzeb osoby uprawnionej do korzystania z usług opiekuńczych.