senior2

loga eu nowe

Informujemy, że projekt "Daj Sobie Pomóc" nr RPPK.08.03.00-18-0063/18-00 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Polskie Centrum ZOYA w partnerstwie z Firmą LOOTUS Joanna Jędrzejowska, zostaje przedłużony na kolejne dwa miesiące tj. do dnia 28.02.2021r